SKR FöRSVARAR VACCINTAKT: ”VAR DåLIG FRAMFöRHåLLNING”

© Tillhandahålls av Omni Folkhälsomyndighetens arbete under pandemin har kantats av otydligheter, menar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.I en intervju som SvD publicerade på lördagsmorgonen riktade FHM:s generaldirektör Karin Tegmark Wisell tuff kritik mot regionerna för att dessa inte snabbt nog vaccinerar äldre med den tredje dosen. Men enligt SKR är anklagelsen grundlös. ...

Source: