SKAPAR SPäNT LäGE KRING DJURGåRDEN – TVINGAS KRINGGå AMBITIONERNA

LÅNGLÄSNING: Har samma alarmerande bild som AIK och Hammarby.

Finns en oro för folkhälsan.

En av Djurgårdens högsta chefer varnar för att vi kan stå inför en kollaps.

Problembilden för fotbollen i Stockholm har statuerats av både AIK och Hammarby på kort tid för FotbollDirekt. 

Föreningarna tvingas på grund av planbrist tacka nej till tusentals barn och unga varje år.

Och samma problembild upplevs i Djurgården.

– Privata aktörer kan öka – där inkludering baseras på vilka som har råd, säger Djurgårdens Christian Gentile i en intervju med FD.

Under veckan som gått har FotbollDirekt.se uppmärksammat problem kring planbrist i svensk fotboll. Detta är något som påverkar ungdomsfotbollen i landet på ett negativt sätt.

FD har under veckan inlett en intervjuserie med fyra delar hittills där Svenska fotbollsförbundets Nicklas Callenmark var först ut. Han bekräftade då att det främst är i tätorterna som det är stor brist. Framförallt i Stockholm då det saknas omkring 40 planer för att tillgodose behovet.

Därefter kom en akut bild från AIK Ungdom om situationen i Solna stad. Där är det ett underskott på fem fullstora planer. En verklighet som gör att runt 1 400 barn i nuläget får nej från AIK. En följdeffekt blir då att föreningen inte kan växa, konstaterar koordinator Roger Wikström.

Vidare har Stockholms fotbollsförbund fått kommentera det hela. Och anläggningsansvarig, Robin Johansson ser även han stora bekymmer med hur det ser ut idag.

Under gårdagen så intervjuade FD Hammarby bredds sportchef Daniel Engström. Han redogör för samma problembild.

Bland annat att det är uppemot 200 barn på samma plan vid träningstillfällen för deras yngsta kullar.

Dessutom måste man även kompromissa med sin vision för att kunna erbjuda så många som möjligt träningstillfällen i föreningen. Trots det så tvingas även de tacka nej till omkring 1 400 barn och unga varje år.

Under söndagen så underbygget Djurgårdens verksamhetschef Christian Gentile det så akuta läget i Stockholms-fotbollen ytterligare. 

– En kvalificerad gissning är att ytterligare två fullstora planer skulle behövas omgående, och tre stycken för att uppleva en verklig skillnad i fördelning av träningstider och samtidigt kunna välkomna fler spelare. 

– Men en nybyggd plan ska såklart inte bara täcka Djurgården Fotbolls behov, utan även hjälpa exempelvis Värtans IK och Norrtulls SK som också tilldelas tider i samma område. 

– I tillägg, så har vi såklart också förståelse för svårigheten med ytor i innerstan, men kreativiteten kring nya bostäder tycks lite större än densamma för nya idrottsytor.

Hur påverkar den generella planbristen i Stockholm er i ungdom- och breddverksamheten?

– Det är trångt med plantider i innerstan, vilket innebär väldigt mycket tid och energi på olika sätt i frågan och att läget mellan fotbollsföreningarna blir lite ansträngt, samtidigt som det skapar dialog och gemensam sak mellan klubbarna. Så det kan, och har, lett till konstruktiva gemensamma förslag på lösningar. 

– Det är svårt att möta ambitionen från vissa av våra lag som vill träna mer (finns inte tillräckligt med tider att dela ut), de äldsta ungdomslagen får tider som innebär sen hemkomst (vilket påverkar vardagen, och kanske bedömningen om man kan vara med i fotbollen), och det är svårt att lägga en strategi för hur antalet spelare ska växa, vilket vi ändå vill över tid.

Gentile konkretiserar problembilden ytterligare.

– Vi har många som vill börja spela, men vi inte kan erbjuda plats i våra lag. Ett pussel att fördela träningstider till våra lag, även om vi har både skicklig personal som arbetar med det och förstående, kreativa lag och ledare. 

– Därtill hur man känner en oro över bostadsområden som byggs och växer men inga nya idrottsplatser kommer till.

Han eftersöker samtidigt en större kreativitet i att hitta lösningar. 

– Likt AIK, så har vi bra dialog med många, det går inte bakåt, men inte heller tillräckligt snabbt eller kreativt framåt. Planer i vattnet likt Hudsonfloden i New York skulle kanske vara ett välkomnat alternativ även i vårt geografiska område.

“Då kan inkludering baseras på vilka som har råd”

Hur uppfattar du att uppbackning och dialog ser ut i dagsläget kring situationen med ansvariga?

– Jag upplever att det finns dialog mellan flera intressenter – förening, förbund, förvaltning och politiker, däremot så märker man att fotbollen och idrotten inte kommer få något utan att envetet påtala behovet, och inte ens det verkar hjälpa. Utan det är ett gediget arbete som måste göras för att hålla frågan aktuell över tid.

– Jag upplever att Djurgården får ett bra bemötande av alla aktörer vi diskuterar med, däremot så fastnar det i rum där vi inte är, när andra intressenter får ytor att bygga på säger sitt.

Vilka problem upplever du som påverkar Djurgården utifrån det här, anser du?

– Jag tror inte fotbollen eller Djurgården är i en unik position eller med unika problem i Stockholm eller större tätorter. Kanske unik på ett positivt sätt, för att vi har en position att kunna föra bra samtal i många olika forum både kring våra representationslag och vår ungdomsfotboll. Och det måste vi fortsätta göra.

– Men om föreningsidrotten inte prioriteras av kommunerna i större tätorter, så kommer privata aktörer öka – där inkludering baseras på vilka som har råd. Det gäller både att driva platser med idrottsyta (sälja träningstid) och företag som erbjuder fotbollsträning, som tar betalt så att de kan täcka kostnader för träningstider.

Slutligen ser han en negativ påverkan på befolkningen i stort – även de utanför fotbollens sfär.

– Folkrörelsen och därmed folkhälsan påverkas över tid. Skiftet är inte nära just nu, och kommer inte drabba Djurgården Fotboll först. Vi är en stor förening i en stor idrott, men det är en naturlig följd av att åsidosätta möjligheten till idrottande över tid.

2023-03-31T18:08:24Z dg43tfdfdgfd